Sbormistr

JAROMÍR SCHEJBAL je učitelem hudební výchovy, sborového zpěvu a zeměpisu na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové.

Už od mládí se aktivně věnoval hudbě, zpíval v Královéhradeckém dětském sboru Jitro, v chlapeckém sboru Boni pueri, ve smíšeném pěveckém sboru Smetana. Univerzitu Hradec Králové absolvoval diplomovým pěveckým koncertem a na ZŠ Habrmanova založil a 9 let řídil dětský pěvecký sbor Cantabile.

Dodnes je sbormistrem ženského komorního sboru Vokální harmonie a studentského sboru Gybon. Oba sbory pravidelně spolupracují s Filharmonií Hradec Králové, účastní se koncertních turné po celé Evropě a ze soutěží a festivalů si přivážejí ta nejvyšší ocenění. Se svými sbory od roku 1990 dosud natočil 7 CD.

Jaromír Schejbal se věnuje i žánru populární hudby – dodnes působí jako zpěvák v tanečním orchestru Fontána. Je předsedou Hudební mládeže HK a mnoho let je členem porot v nejrůznějších pěveckých soutěžích, které hodnotí mladé talenty. Je členem odborné umělecké rady NIPOS ARTAMA pro středoškolský sborový zpěv v České republice.